CALL US:

Join our Network
Our Partners
Nawalparasi District:
Back To Nepal Map

SUNRISE BANK LTD
SUNWAL V.D.C, WARD NO 4,
078- 570473

SIDDHARTHA FINANCE LTD
PARASI BAZAR
078-691764, 521021

GAURISHANKAR DEV BANK
KAWASOTI

GAURISHANKAR DEV BANK
MAKAR4, BARDAGHAT, NAVALPARASI
78580760

HARI SATAHI COUNTER
MAHESHPUR, PARASI

RISING DEVELOPMENT BANK LTD
ARUNKHOLA8, NAWALPARASI
078555296/555297

RISING DEVELOPMENT BANK LTD
NAWALPARASI, DALDALE

RISING DEVELOPMENT BANK LTD
GAINDAKOT, NAWALPARASI
56501850

SEWA BANK
DEBADAHA KHAIRENI
071577495/577496

SHRISTI REMITTANCE
WAY TO MOHINI HALL, BARDAGHAT, MAKAR4

RASTRIYA BANIJYA BANK LTD
BARDAGHATBAZAR, MAKAR
078-580288; 580326

RASTRIYA BANIJYA BANK LTD
KAWASOTIBAZAR THANACHOWK, SHIVAMANDIR
078-540003

RASTRIYA BANIJYA BANK PARASI BRANCH
TANKA PRASAD ACHARYA MARG, RAMGRAM
078-520155; 520156

RASTRIYA BANIJYA BANK LTD
SUNWAL, AADARSA
078-570476

PANDEY MONEY NETWORK
MAKAR-4, BARDAGHAT
078-580639


Back To Nepal Map
Copyright © CG Remit Pvt. Ltd. 2012
Designed By: Peace Nepal DOT Com